kosazeneiskola@gmail.com
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 60.
Telefon: +36-88/438-419 Mobil: +36-30/143-9880

Tájékoztatás a Zeneiskola belépési rendjének szigorításáról

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Miniszterének 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozata – járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről, figyelemmel avészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – alapján a koronavírus elleni védekezés érdekében a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskolába való belépés rendje az alábbiak alapján kerül szigorítására.

A köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a köznevelési intézmény

  • a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
  • a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció,
  • az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány – ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz – vagy
  • az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megállapította

felmutatásával – ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.

Az első bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet l . (l) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó foglalkoztatottra, a köznevelési intézményben nevelő-oktató tevékenységet folytató személyre, az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekre, tanulóra, továbbá arra a személyre, aki a köznevelési intézmény területén — a köznevelési intézmény ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan eseménnyel (a továbbiakban: esemény) összefüggésben az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményei elhárítására irányul.

 A gyermeket, illetve a tanulót a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.

A Zeneiskolában ez a pont a belső bejárati ajtó.

A fentiekben leírt szigorítások 2021. december 1-től érvényesek.

Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönöm!

Balatonalmádi, 2021. november 26.

                                                                 Üdvözlettel:

                                                                                                          Tombor Krisztián s.k.

                                                                                                              intézményvezető